กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (15 พ.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330033 สำนักวิชาการเมืองการปกครอง (11 พ.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (4 พ.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท/เอก จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (1 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (1 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (24 เม.ย. 2561 - 4 weeks ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (19 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งเลขานุการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330035(ด้านคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330035(ด้านคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (10 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (2 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยชั่วคราว (พนักงานส่วนงาน) ตำแหน่งอาจารย์ คุณวุฒิปริญญาโท เลขที่ตำแหน่ง S4330010 จำนวน 1 อัตรา สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (30 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (29 มี.ค. 2561 - 1 month ago)

ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 5 days ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจ้างเหมาจัดช่อดอกไม้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 พ.ค. 2561 - 5 days ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรคณบดีและพนักงานปฏิบัติงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อหมึกพิมพ์เอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตตรายาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 พ.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดิน อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ มช. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (10 พ.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อแบตเตอรี่คอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 พ.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ ประจำเดือนพฤษภาคม 2561 (1 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อระบบ Smart Building โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการเช่าเครื่องแต่งกายล้านนา (30 เม.ย. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดจ้างยานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 เม.ย. 2561 - 4 weeks ago)
ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนักศึกษาชั้นใต้ดินอาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (20 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ร่างประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงพื้นที่ชมรมนศ. (11 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ประกาศแผนงานจ้างผู้ควบคุมงานก่อสร้างโรงอาหาร (11 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อม้วนฟิล์มเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมบำรุงรถราชการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อโต๊ะเอนกประสงค์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 เม.ย. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (29 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดซื้อวัสดุประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (28 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561 (28 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดจ้างเหมาจัดทำรายงานหลังการจัดโครงการประชุมวิชาการนานาชาติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อจัดจ้างยานพาหนะ โดบวิธีเฉพาะเจาะจง (27 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนเมษายน 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล และกล้องถ่ายวีดีโอดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมาทำเอกสารความรู้เกี่ยวกับอนุภูมิภาคลุ่มแม่น้ำโขงและประชาคมอาเซียน (26 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษไขแม่มพิมพ์ และหมึกพิมพ์สำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวารสารภาษาต่างประเทศแบบออนไลน์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มี.ค. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อวารสารต่างประเทศแบบฉบับพิมพ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน (22 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 2 months ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 2 months ago)

ลิงค์เชื่อมโยงภายนอก