ตารางสอบปลายภาค ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559 ปริญญาตรี-โท

แจ้งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี-โท ประจำภาคเรียนที่ 1/2559

                     ดาวน์โหลดข้อมูล คลิกหมายเหตุ :- สถานที่จัดสอบ PSB หมายถึง อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ
                  RB หมายถึง อาคารเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล
                  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน โทร. 42983, 42984  
                  งานบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ตารางสอบไล่ 1-2559.pdf

  • PDF
  • 106.72 kB
  • 2016-11-21 20:54:43