ตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี-โท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

แจ้งตารางสอบกลางภาค ระดับปริญญาตรี-โท ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

                     ดาวน์โหลดข้อมูล คลิกหมายเหตุ :- สถานที่จัดสอบ PSB หมายถึง อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ
                  RB หมายถึง อาคารเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล
                  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน โทร. 42983, 42984  
                  งานบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ตารางสอบกลางภาค 2-2559 (2).pdf

  • PDF
  • 163.03 kB
  • 2017-02-23 15:32:29