ตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี-โท ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2559

 

แจ้งตารางสอบปลายภาค ระดับปริญญาตรี-โท ประจำภาคเรียนที่ 2/2559

 ดาวน์โหลดคลิก
แจ้งเปลี่ยนเเปลงวัน-เวลาสอบ 

กระบวนวิชา IR 126328 sec001
จากเดิม วันจันทร์ที่ 15 พฤษภาคม 2560 เวลา 08.00-11.00 น.
เปลี่ยนเป็น 
วันจันทร์ที่ 1 พฤษภาคม 2560 เวลา 12.00-15.00 น.
หมายเหตุ :- สถานที่จัดสอบ PSB หมายถึง อาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ
                  RB หมายถึง อาคารเรียนรวม สำนักทะเบียนและประมวลผล
                  หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อ กรณีฉุกเฉิน โทร. 42983, 42984  
                  งานบริการวิชาการคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

ตารางสอบปลายภาค (สมบูรณ์) (1).pdf

  • PDF
  • 91.17 kB
  • 2017-04-27 11:22:24

Galleries

 

Untitled-1.jpg
Untitled-1.jpg