กิจกรรมที่ผ่านมา

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกให้ดำรงตำแหน่งหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (16 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการสอบคัดเลือกหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (7 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ เลขที่ตำแหน่ง E330035 (ด้านการคลัง) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (7 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศรับสมัครหัวหน้างาน สังกัดสำนักงานคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (20 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330033 สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง (19 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (19 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ ตำแหน่งเลขที่ E330036(HR), E330038(ทั่วไป) สังกัดสำนักวิชารัฐประศาสนศาสตร์ (9 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดสำนักวิชาการระหว่างประเทศ (2 ก.พ. 2561 - 1 month ago)

ผลการจัดซื้อเครื่องคิดเลข โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 19 hours ago)
ผลการจัดซื้อกล้องถ่ายรูปดิจิตอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 19 hours ago)
ผลการจ้างเหมาซ่อมเครื่องโทรสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 19 hours ago)
ผลการจัดซื้อวารสารต่างประเทศแบบฉบับพิมพ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 19 hours ago)
ผลการจ้างเหมารถยนต์พร้อมคนขับและน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 มี.ค. 2561 - 1 day ago)
ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ ครุภัณฑ์โรงงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ใน โครงการจัดซื้อพัสดุและครุภัณฑ์สำนักงาน (22 มี.ค. 2561 - 1 day ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนสาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างพิมพ์สารสารรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ปีที่ 8 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2560) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อหน้ากากอนามัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุก่อสร้าง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 มี.ค. 2561 - 1 week ago)
ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการจัดสร้างโรงอาหารคณะรัฐศาสตร์ฯ และปรับปรุงภูมิทัศน์อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (8 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุถ่ายเอกสารทางวิชาการ ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างเหมาผลิตนามบัตรอาจารย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบริการล้างเครื่องปรับอากาศ ประจำอาคารคณะรัฐศาสตร์ฯ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย : รณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ (6 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจ้างทำพวงหรีดเคารพศพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (6 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาสู่การเป็นเมืองอัจฉริยะ (Smart City) ท้องถิ่นได้อะไร? : ความท้าทายใหม่ของ อปท. ในยุคประเทศไทย 4.0” (5 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศจัดซื้อจัดจ้างช่อดอกไม้ (5 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวารสารภาษาไทย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 2561 - 2 weeks ago)
ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2 มี.ค. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (27 ก.พ. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใน กิจกรรมกีฬาโครงการผู้ดีตีแบด (27 ก.พ. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจงใน กิจกรรมกีฬาโครงการผู้ดีตีแบด (27 ก.พ. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อหนังสือพิมพ์ประจำเดือนมีนาคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2561 - 3 weeks ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุอุปโภคบริโภค โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 ก.พ. 2561 - 3 weeks ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่อง ผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิะีเฉพาะเจาะจง ในโครงการพัฒนาและเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านวิชาชีพ นักศึกษาชั้นปีที่3 รปศ. (23 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ลี้ภัย และอาเซียน (23 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการจ้างเหมารื้อถอนระแนงไม้ และซ่อมท่อประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการรัฐศาสตร์ร่วมธรรมปฏิบัติธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (21 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการรัฐศาสตร์ร่วมธรรมปฏิบัติธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล (21 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อน้ำดื่ม ประจำเดือมมกราคม 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อ Hard Disk และ Ram สำหรับ Server คณะฯ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจัดจ้างยานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการเช่าสถานที่เพื่อใช้ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการเช่าสถานที่เพื่อใช้เป็นห้องสัมมนาในโครงการทบทวนการพัฒนาหลักสูตรฯ (16 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 โครงการจัดซื้อพร้อมติดตั้งระบบ Smart Building (15 ก.พ. 2561 - 1 month ago)
ผลการจัดซื้อกระดาษเอสี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ก.พ. 2561 - 1 month ago)

Our Partners