ภาพบรรยากาศสัมมนาสัมนาวิชาการ "ระบบอาณานิคมกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์"

ภาพบรรยากาศสัมมนาสัมนาวิชาการ "รัฐศาสตร์เสวนา 5 เดือน 5 หัวข้อ"  วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ ใน หัวข้อ  "ระบบอาณานิคมกับรัฐสมบูรณาญาสิทธิราชย์" โดยวิทยากร รองศาสตราจารย์ ดร. ไชยันต์  รัชชกูล อาจารย์อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยากรร่วมสัมมนา อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองการปกครองคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ซึ่งในการจัดสัมมนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาและประชาชนทั่วไปเข้าร่วมรับฟังกว่า 30 คน

Galleries

 

2.jpg
2.jpg
1.jpg
1.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg