ภาพกิจกรรม "Dialogue with dean" คณบดีพบนักศึกษารัฐศาสตร์ฯ

เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่จัดกิจกรรม "Dialogue with dean" คณบดีพบนักศึกษารัฐศาสตร์ฯ  โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้ร่วมพูดคุยและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในเรื่องต่างๆ และเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ซักถามข้อสงสัยหรือสิ่งสนใจ โดยกิจกรรมนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก 
       

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
4.jpg
4.jpg
3.jpg
3.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg