งานแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ฯ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 51

วันที่ 20 มกราคม 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดงานร่วมแสดงความยินดีให้กับบัณฑิตและมหาบัณฑิตคณะรัฐศาสตร์ฯ เนื่องในงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 51 (วันจันทร์ ที่ 23 มกราคม 2560) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ได้กล่าวต้อนรับและให้โอวาทและแสดงความยินดีแก่ บัณฑิตและมหาบัณฑิตที่เข้ารับพระราชทาน ปริญญาบัตร ครั้งที่ 51 พร้อมท้ังมอบรางวัลวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ระดับปริญญาตรี/โท แก่บัณฑิตและมหาบัณฑิต บรรยากาศในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีบัณฑิตและมหาบัณฑิตเข้าร่วมงานกว่า 335 คน

Galleries

 

11.jpg
11.jpg
2.jpg
2.jpg
1.jpg
1.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
8.jpg
8.jpg
7.jpg
7.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg
12.jpg
12.jpg
13.jpg
13.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
22.jpg
22.jpg
23.jpg
23.jpg
24.jpg
24.jpg
25.jpg
25.jpg
26.jpg
26.jpg
27.jpg
27.jpg
28.jpg
28.jpg
29.jpg
29.jpg
30.jpg
30.jpg
31.jpg
31.jpg
32.jpg
32.jpg