กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่ บรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ในหัวเรื่อง “Japan-Mekong Cooperation “Enhancing Connectivity”- Role of Japan as a Partner”

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ให้การต้อนรับ Mr. Shinya Aoki กงสุลญี่ปุ่น ณ นครเชียงใหม่

ซึ่งได้ให้เกียรติมาบรรยายพิเศษแก่นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ ในหัวเรื่อง Japan-Mekong Cooperation “Enhancing Connectivity”- Role of Japan as a Partner” เมื่อวันศุกร์ที่ 20 มกราคม 2560 เวลา 10.00 - 11.30 น. ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
 
Assistant Professor Dr. Ora-orn Poocharoen, Dean of Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University has invited Mr. Shinya Aoki, Consul General of the Japanese Consulate in Chiang Mai on the occasion of the special lecture "Japan-Mekong Cooperation “Enhancing Connectivity”- Role of Japan as a Partner”. This event was held on January 20, 2017 at 10.00 - 11.30 am at Faculty of Political Science and Public Administration, Chiang Mai University. 

Galleries

 

1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
11.jpg
11.jpg
22.jpg
22.jpg
33.jpg
33.jpg
44.jpg
44.jpg
55.jpg
55.jpg
66.jpg
66.jpg
77.jpg
77.jpg
cafe.jpg
cafe.jpg