ภาพบรรยากาศ สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดเสวนาวิชาการภายใต้หัวข้อ " โลก แปรปรวน ประชาธิปไตย ปรวนแปร" จริงหรือ?

วันที่ 22 มีนาคม 2560 สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
จัดจัดเสวนาวิชาการแก่นักศึกษาและผู้สนใจภายใต้หัวข้อ
 
" โลก แปรปรวน ประชาธิปไตย ปรวนแปร" จริงหรือ?
โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ประจักษ์ ก้องกีรติ คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เป็นวิทยากร  
และ
อาจารย์ มานิตา  หนูสวัสดิ์ อาจารย์สำนักวิชาการเมืองการปกครอง ณะรัฐศาสตร์ศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นวิทยากรร่วมเสวนา
ซึ่งได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นอย่างมาก จัดขึ้น ณ ห้อง PSB1101 อาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
1.JPG
1.JPG