ทีมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับรางวัลการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์

ทีมนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้แก่นายนายสุทธินันท์ ดวงภุมเมศวร์ นายเจษฎา ปาตุ้ย และนายณัฐพล เพ็งมาได้รับรางวัลชนะเลิศ ในการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางสังคมศาสตร์ ในกิจกรรม Open House สังคมวิชาการ จัดโคยโครงการจัดตั้งคณะสังคมศาสตร์ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม โดยรางวัลชนะเลิศได้รับโล่เกียรติยศจากผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เกียรติบัตร พร้อมเงินรางวัลจำนวน 5,000 บาท

Galleries

 

17619370_10208260067890103_450490387_n.jpg
17619370_10208260067890103_450490387_n.jpg
17555563_10208260067770100_1651768672_n.jpg
17555563_10208260067770100_1651768672_n.jpg
17670591_10208260068330114_500689267_o.jpg
17670591_10208260068330114_500689267_o.jpg
17671394_10208260067930104_1952555499_n.jpg
17671394_10208260067930104_1952555499_n.jpg