ภาพบรรยากาศ เสวนาหลังห้องครั้งที่#1 หัวข้อ"London Attack 2017: "การก่อการร้าย บทเรียน ประสบการณ์ และความทรงจำ"

ภาพบรรยากาศกิจกรรม
 
เสวนาเด็กหลังห้อง #1
London Attack 2017: การก่อการร้าย: บทเรียน ประสบการณ์ และความทรงจำ
จัดขึ้นเมื่อ วันอังคารที่ 28 มีนาคม 2559 ที่ผ่านมา ณ ห้อง PSB 1204 วิทยากรร่วมเสวนนาร่วมพูดคุยกันแบบสบายๆ โดยอาจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร, 
อาจารย์มานิตา หนูสวัสดิ์,อาจารย์ฑภิพร สุพร คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในการเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาเป็นจำนวนมาก

 

Galleries

 

IMG_2360.JPG
IMG_2360.JPG
IMG_2362.JPG
IMG_2362.JPG
IMG_2365.JPG
IMG_2365.JPG
IMG_2361.JPG
IMG_2361.JPG