นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เข้าร่วมการแข่งขันการนำเสนอวิสัยทัศน์ระดับอุดมศึกษาในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 8

ตัวแทนนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสตร์เข้าร่วมแข่งขันการนำเสนอวิสัยทัศน์ระดับอุดมศึกษาในงานรัฐประศาสนศาสตร์วิชาการครั้งที่ 8 ในระหว่างวันที่ 27-29 มีนาคม 2590 ณ มหาวิทยาลัยสิลปากร วิทยาเขตสารสนเทศเพชรบุรี  ได้รับรางวัลชมเชย มูลค่า 1000 บาทพร้อมเกียรติบัตร 

Galleries

 

17571685_1437179696333109_102782257_o.jpg
17571685_1437179696333109_102782257_o.jpg
17571816_1437319732985772_440303634_o.jpg
17571816_1437319732985772_440303634_o.jpg
17580229_1437321986318880_1007840559_n.jpg
17580229_1437321986318880_1007840559_n.jpg
17622230_1437179729666439_2020449114_o.jpg
17622230_1437179729666439_2020449114_o.jpg
17622252_1437179682999777_1290754566_o.jpg
17622252_1437179682999777_1290754566_o.jpg
17500475_1437179589666453_1098962015_o.jpg
17500475_1437179589666453_1098962015_o.jpg
17622306_1437179739666438_875360895_o.jpg
17622306_1437179739666438_875360895_o.jpg
17622488_1437179719666440_13756796_o.jpg
17622488_1437179719666440_13756796_o.jpg
17622527_1437179709666441_1526778971_o.jpg
17622527_1437179709666441_1526778971_o.jpg
17622960_1437319729652439_2129489691_o.jpg
17622960_1437319729652439_2129489691_o.jpg