นักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นำเสนอผลงานในวิชา "การต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย"

เมื่อวันทีี่ 5 เมษายน 2560 อาจารย์ ดร. ทิพย์รัตน์ นพฤทธิ์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายพัฒนางานวิชาการและคุณภาพการศึกษา มช. และคณะเจ้าหน้าที่จากสำนักงาน ป.ป.ช. ชมการนำเสนองานของนักศึกษาในวิชาการต่อต้านการทุจริตในประเทศไทย ณ ห้อง PSB 1310

Galleries

 

IMG_5894.JPG
IMG_5894.JPG
17523408_1454153797937532_4604452513640586157_n.jpg
17523408_1454153797937532_4604452513640586157_n.jpg
17760148_1454153891270856_2818163542876398758_n.jpg
17760148_1454153891270856_2818163542876398758_n.jpg
17760243_1454153917937520_65987144290157645_n.jpg
17760243_1454153917937520_65987144290157645_n.jpg
17795748_1454153857937526_8141573181943968636_n.jpg
17795748_1454153857937526_8141573181943968636_n.jpg
17796202_1454153951270850_21460353138885543_n.jpg
17796202_1454153951270850_21460353138885543_n.jpg
17760065_1454153781270867_5879308233733527645_n (1).jpg
17760065_1454153781270867_5879308233733527645_n (1).jpg
IMG_5887.JPG
IMG_5887.JPG
IMG_5891.JPG
IMG_5891.JPG
IMG_5892.JPG
IMG_5892.JPG