คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และศิษย์อาวุโสคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปี 2560

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และศิษย์อาวุโสคณะรัฐศาสตร์ฯ ประจำปี 2560

วันที่ศุกร์ 21 เมษายน 2560 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศานศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม พิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และศฺษย์อาวุโสของคณะฯ เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ณ บริเวณลานสนามหญ้าคณะรัฐศาสตร์ โดยกิจกรรม มีการสรงน้ำพระพุทธรูป รดน้ำดำหัวคณาจารย์อาวุโส โดยมี คณาจารย์ บุคลากร ศิษย์เก่า และนักศึกษาปัจจุบัน เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ รวมไปถึงการจัดกิจกรรมกาดหมั้วแบบล้านนาเพื่อให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมได้มีโอกาสรับประทานอาหารร่วมกัน

Galleries

 

17917863_865062886965674_780795388653303807_o.jpg
17917863_865062886965674_780795388653303807_o.jpg
17966247_865061733632456_2148962374873698872_o.jpg
17966247_865061733632456_2148962374873698872_o.jpg
17966274_865061386965824_511174655651721802_o.jpg
17966274_865061386965824_511174655651721802_o.jpg
17966446_865058563632773_144703312504095270_o.jpg
17966446_865058563632773_144703312504095270_o.jpg
17966337_865059336966029_8515583022084368446_o.jpg
17966337_865059336966029_8515583022084368446_o.jpg
17966455_865058426966120_7992039219843174853_o.jpg
17966455_865058426966120_7992039219843174853_o.jpg
17966912_865058446966118_3104666400754369312_o.jpg
17966912_865058446966118_3104666400754369312_o.jpg
17990175_865059236966039_5222642764841498821_o.jpg
17990175_865059236966039_5222642764841498821_o.jpg
17991329_865060836965879_2152848861650269090_o.jpg
17991329_865060836965879_2152848861650269090_o.jpg
17991513_865060203632609_7519570742337059525_o.jpg
17991513_865060203632609_7519570742337059525_o.jpg
17991630_865059523632677_5332187685857009008_o.jpg
17991630_865059523632677_5332187685857009008_o.jpg
18056088_865063066965656_6978221975911709471_o.jpg
18056088_865063066965656_6978221975911709471_o.jpg
18056255_865057660299530_5204049467037028381_o.jpg
18056255_865057660299530_5204049467037028381_o.jpg
18056483_865062526965710_6787641696519874598_o.jpg
18056483_865062526965710_6787641696519874598_o.jpg
18056572_865061196965843_7892813372122778226_o.jpg
18056572_865061196965843_7892813372122778226_o.jpg
18056600_865062523632377_4381386353254188410_o.jpg
18056600_865062523632377_4381386353254188410_o.jpg
18076517_865060913632538_5889989196719080276_o.jpg
18076517_865060913632538_5889989196719080276_o.jpg
18076891_865057916966171_9136994922441498942_o.jpg
18076891_865057916966171_9136994922441498942_o.jpg
18076925_865062113632418_8224085465338575145_o.jpg
18076925_865062113632418_8224085465338575145_o.jpg
18076959_865058503632779_3925316621026655741_o.jpg
18076959_865058503632779_3925316621026655741_o.jpg
18076997_865061010299195_875963092352023014_o.jpg
18076997_865061010299195_875963092352023014_o.jpg
18077345_865058133632816_4608426627464695553_o.jpg
18077345_865058133632816_4608426627464695553_o.jpg
18077440_865059536966009_6474886608990625772_o.jpg
18077440_865059536966009_6474886608990625772_o.jpg
18121121_865059400299356_7225456485990184748_o.jpg
18121121_865059400299356_7225456485990184748_o.jpg
18121377_865059970299299_4371744806246880814_o.jpg
18121377_865059970299299_4371744806246880814_o.jpg
18121482_865059316966031_1405461000937372424_o.jpg
18121482_865059316966031_1405461000937372424_o.jpg
18121716_865059006966062_6093077513248242508_o.jpg
18121716_865059006966062_6093077513248242508_o.jpg
18121707_865060270299269_5806894978624784287_o.jpg
18121707_865060270299269_5806894978624784287_o.jpg
18121724_865059753632654_4713387936052402636_o.jpg
18121724_865059753632654_4713387936052402636_o.jpg
18121817_865058270299469_4246120063353231536_o.jpg
18121817_865058270299469_4246120063353231536_o.jpg
18121836_865063006965662_1444821572667878721_o.jpg
18121836_865063006965662_1444821572667878721_o.jpg