คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมพิธีรดน้ำดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560

อาจารย์ ดร.มาลินี คุ้มสุภา รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ คณะรัฐศาสตร์ฯ พร้อมด้วยคณาจารย์ และบุคลากร เข้าร่วมขบวนพิธีรดน้ำดำหัว อดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์อาวุโสของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 2560  เพื่อแสดงความเคารพและสืบสานประเพณีวัฒนธรรมที่ดีงาม เนื่องในโอกาสประเพณีปี๋ใหม่เมือง ประจำปี 2560 ในวันที่ 28 เมษายน 2560 ณ บริเวณลานสัก ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

3.jpg
3.jpg
2.jpg
2.jpg
1.jpg
1.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
8.jpg
8.jpg
18119266_1473435789374166_1474898087712343001_n.jpg
18119266_1473435789374166_1474898087712343001_n.jpg
4.jpg
4.jpg