ภาพบรรยากาศการจัดประชุมวิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1

เมื่อวันเสาร์ที่ 29 เมษายน 2560 ที่ผ่านมา คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับคณะรัฐศาสตร์และนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาลัยบริหารศาสตร์ มหาวิทยาลัยเเม่โจ้
และคณะสังคมศาสตร์และศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ จัดการประชุม
วิชาการบัณฑิตศึกษาระดับชาติ ด้านรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ครั้งที่ 1 The 1st   National Graduate Conference on Political Science and Public Administration 2017 ภายใต้หัวข้อ “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เพื่อการพัฒนาประเทศไทย” โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรอร ภู่เจริญ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ กล่าวเปิดการประชุม พร้อมร่วมรับฟังปาฐกถาพิเศษ  ในหัวข้อ “การปฏิรูปท้องถิ่นภายใต้รัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบัน” โดย ศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่ ซึ่งในการประชุมครั้งนี้มีผุู้เข้าร่วมนำเสนอบทความทางวิชาการร่วม 74 บทความ และมีผุู้เข้าร่วมการประชุมจำนวน 138 คน  ณ สำนักบริการวิชาการ (UNISERV) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

Galleries

 

2.JPG
2.JPG
20.JPG
20.JPG
19.JPG
19.JPG
21.JPG
21.JPG
22.JPG
22.JPG
23.JPG
23.JPG
24.JPG
24.JPG
25.JPG
25.JPG
26.JPG
26.JPG
27.JPG
27.JPG
28.JPG
28.JPG
29.JPG
29.JPG
30.JPG
30.JPG
31.JPG
31.JPG
32.JPG
32.JPG
33.JPG
33.JPG
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
14.JPG
14.JPG
15.jpg
15.jpg
1.jpg
1.jpg
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
6.JPG
6.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG
10.JPG
10.JPG
11.JPG
11.JPG
12.JPG
12.JPG
13.JPG
13.JPG
15.JPG
15.JPG
14.JPG
14.JPG
17.JPG
17.JPG
16.JPG
16.JPG
18.JPG
18.JPG