ภาพบรรยากาศ รัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9 หัวข้อ: "เมื่อทหารไทยโกอินเตอร์กับสหประชาชาติในปฏิบัติการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออก"


ภาพบรรยากาศ สัมมนาวิชาการ รัฐศาสตร์เสวนา ครั้งที่ 9 หัวข้อ: "เมื่อทหารไทยโกอินเตอร์กับสหประชาชาติในปฏิบัติการปลดปล่อยติมอร์ตะวันออก"
อาจารย์ศิโรตม์ คล้ามไพบูลย์ สื่อมวลชนและนักวิชาการด้านสิทธิมนุษยชน และการพัฒนาสังคม วิทยากรร่วมเสวนา: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กัญญณัฏฐา อิทธินิติวุฒิ อาจารย์ประจำสำนักวิชาการระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ณ ห้องประชุมยุทธศาสตร์ ชั้น 2 อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ ซึ่งในการเสวนาในครั้งนี้ได้รับความสนใจ จากคณาจารย์ นักวิชาการ นักศึกษา และประชนทั่วไป เข้าร่วมรับฟัง

Galleries

 

6.JPG
6.JPG
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.JPG
3.JPG
4.JPG
4.JPG
5.JPG
5.JPG
7.JPG
7.JPG
8.JPG
8.JPG
9.JPG
9.JPG