งานเปิดตัวหนังสือ "พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย" โดย ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมืองภาพบรรยากาศงานเปิดตัวหนังสือ "พลเมืองกับสังคมประชาธิปไตย" โดย ศ.ดร.ธเนศวร์ เจริญเมือง อาจารย์ประจำสำนักวิชาการเมืองและการปกครองคณะรัฐศาสตร์ฯ
ในวันที่ 23 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ณ ห้อง PSB 1101 อาคารเรียนคณะรัฐศาสตร์ฯภายในงานเต็มไปด้วยความคึกคัก และโดยได้รับความสนใจจากนักศึกษาเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

Galleries

 

4.jpg
4.jpg
S__66142213.jpg
S__66142213.jpg
S__66142214.jpg
S__66142214.jpg
1.JPG
1.JPG
2.JPG
2.JPG
3.jpg
3.jpg
1.jpg
1.jpg
2.jpg
2.jpg
3.jpg
3.jpg