งานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2560


คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับสมาคมรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มูลนิธิรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สโมสรนักศึกษา
คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดงานบุญเดือนสิงห์ ประจำปี 2560 วันที่ 26 สิงหาคม 2560 ณ อาคาร 50 ปีคณะรัฐศาสตร์ฯ เพื่อเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์ของชาวสิงห์ขาว และทำบุญเพื่อเป็นสิริมงคล ซึ่งได้จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี 

Galleries

 

23.jpg
23.jpg
2.jpg
2.jpg
1.jpg
1.jpg
3.jpg
3.jpg
4.jpg
4.jpg
5.jpg
5.jpg
6.jpg
6.jpg
7.jpg
7.jpg
8.jpg
8.jpg
9.jpg
9.jpg
10.jpg
10.jpg
11.jpg
11.jpg
13.jpg
13.jpg
12.jpg
12.jpg
14.jpg
14.jpg
15.jpg
15.jpg
16.jpg
16.jpg
17.jpg
17.jpg
18.jpg
18.jpg
19.jpg
19.jpg
20.jpg
20.jpg
21.jpg
21.jpg
22.jpg
22.jpg
24.jpg
24.jpg
25.jpg
25.jpg
26.jpg
26.jpg
21034223_933724640099498_7077060727872055003_n_resize.jpg
21034223_933724640099498_7077060727872055003_n_resize.jpg
21032696_933724166766212_6869751930263715516_n_resize.jpg
21032696_933724166766212_6869751930263715516_n_resize.jpg
21077228_933724516766177_5697211114578943464_n_resize.jpg
21077228_933724516766177_5697211114578943464_n_resize.jpg
21077514_933724766766152_3820555935114688505_n_resize.jpg
21077514_933724766766152_3820555935114688505_n_resize.jpg
21077653_933724240099538_5100403822675972847_n_resize.jpg
21077653_933724240099538_5100403822675972847_n_resize.jpg
21078353_933724563432839_7884515106378676283_n_resize.jpg
21078353_933724563432839_7884515106378676283_n_resize.jpg
21078495_933724870099475_1629783859451246451_n_resize.jpg
21078495_933724870099475_1629783859451246451_n_resize.jpg
21078616_933724306766198_488911986095112325_n_resize.jpg
21078616_933724306766198_488911986095112325_n_resize.jpg
21105745_933723533432942_950433668285059005_n_resize.jpg
21105745_933723533432942_950433668285059005_n_resize.jpg
21106329_933724276766201_1190740921646592857_n_resize.jpg
21106329_933724276766201_1190740921646592857_n_resize.jpg
21106555_933724506766178_3207436446204077850_n_resize.jpg
21106555_933724506766178_3207436446204077850_n_resize.jpg