อาจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร นำคณะนักศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่ ตามกระบวนวิชา 127315

เมื่อวันที่ 1- 2 พฤศจิกายน 2560 ที่ผ่านมา อาจารย์ ดร.ฐิติวุฒิ บุญยวงศ์วิวัชร อาจารย์สังกัดสำนักวิชาการเมืองการปกครอง นำนักศึกษาและเจ้าหน้าที่ รวมจำนวน 69 คน เดินทางไปจังหวัดเชียงราย เพื่อศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นที่เศรษฐกิจการเมืองในลุ่มแม่น้ำโขง ของชายแดนไทย เมียนมา ลาว ตามกระบวนวิชา 127315: การเปลี่ยนแปลงทางการเมืองและเศรษฐกิจของประทเศในอนุภาคลุ่มแม่น้ำโขง
ในการเดินทางครั้งนี้ คณะเดินทางได้เข้าศึกษาดูงานในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน เช่น ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเชียงราย ด่านพรมแดนแม่สาย หอฝิ่น สามเหลี่ยมทองคำ ศุลกากรเชียงแสน ท่าเรือพานิชย์เชียงแสน และ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขง (นรข.เชียงแสน)

Galleries

 

0007.jpg
0007.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0013.jpg
0013.jpg
0014.jpg
0014.jpg
0015.jpg
0015.jpg
0016.jpg
0016.jpg
0017.jpg
0017.jpg
0018.jpg
0018.jpg
0019.jpg
0019.jpg
0020.jpg
0020.jpg
0021.jpg
0021.jpg
0022.jpg
0022.jpg
0023.jpg
0023.jpg
0024.jpg
0024.jpg
0025.jpg
0025.jpg
0026.jpg
0026.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0009.jpg
0009.jpg