คณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการมาเยือนและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

คณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับคณะกรรมาธิการการเมือง สภานิติบัญญัติแห่งชาติ ในการมาเยือนและศึกษาดูงาน แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมเข้ารับฟังแนวทสงการจัดการเรียนการสอนกระบวนวิชา การต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่นและกระบวนวิชาการเป็นพลเมือง ในวันพุธ ที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0014.jpg
0014.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0013.jpg
0013.jpg
0015.jpg
0015.jpg
0016.jpg
0016.jpg