สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะผู้แทนประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป

สำนักวิชาการเมืองการปกครอง คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ให้การต้อนรับคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและคณะผู้แทนประเทศสมาชิกของสหภาพยุโรป ในวันที่ 16 มีนาคม 2561 เวลา 10.30 - 12.00 น. โดยมีการแลกเปลี่ยนข้อมูลงานของฝ่ายการเมืองของคณะผู้แทนสหภาพยุโรปประจำประเทศไทยและประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป พร้อมทั้งการพูดคุยถึงแนวทางในการสร้างความร่วมมือเพื่อสนับสนุนข้อมูลและการเรียนการสอนในอนาคต

Galleries

 

0003.jpg
0003.jpg
0001.jpeg
0001.jpeg
0002.jpg
0002.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg