การแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21”

เมื่อวันที่ 22 - 23 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา งานพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ได้นำนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ เข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการในงานประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 1 “รัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ในศตวรรษที่ 21” ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ โดยนางสาวพนิดา มาลีการุณกิจ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดสุนทรพจน์ และ นายรัฐศาสตร์ ต้องเตือนตน,นายนครินทร์ สวาสุ และนายสรรค์สรวง ตันติวิธิเวท ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 จากการแข่งขันการตอบปัญหาวิชาการทางรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Galleries

 

0004.jpg
0004.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg