คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทยให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ American Corner

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ร่วมกับ สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ได้จัดตั้งศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย (American Corner) ขึ้นที่คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เป็นหน่วยงานที่ส่งเสริมและสร้างความเข้าใจอันดีระหว่างประเทศไทยกับสหรัฐอเมริกาโดยผ่านสื่อต่างๆ เช่น การแพร่ภาพทางดาวเทียม การประชุมทางไกลผ่านระบบดิจิทัล บริการอินเทอร์เน็ตความเร็วสูง หนังสือและสื่อประสมต่างๆ ในวันพุธที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 14.00 น. ณ ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกันในประเทศไทย (American Corner) คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี Mr. Peter Haymond อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูตสหรัฐอเมริกาประจำประเทศไทย ให้เกียรติเป็นประธานเปิดศูนย์ American Corner

Galleries

 

0009.jpg
0009.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg