โครงการแนะแนวเชิงรุกเส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ “การบรรยายและแนะแนวเรื่องเส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ”

โครงการแนะแนวเชิงรุกเส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ “การบรรยายและแนะแนวเรื่องเส้นทางการเป็นนักการทูตมืออาชีพ” ณ ห้อง PSB 1302 ชั้น 3 คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เวลา 14.00- 16.00 น. วันที่ 28 มีนาคม 2561 โดยมีท่านพิษณุ จันทร์วิทัน ศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และคณะวิทยากรจากกระทรวงการต่างประเทศ ที่ได้ให้เกียรติมาบรรยายให้ความรู้และประสบการณ์การทำงานด้านการทูต แก่คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg