เสวนาและฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Homme Less - คนจรลอยฟ้า”

ภาควิชาการเมืองและการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ร่วมกับ Documentary Club สถาบันวิจัยสังคม จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และ สสส. (สำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ) : ThaiHealth ได้จัดเสวนาและฉายภาพยนตร์สารคดีเรื่อง “Homme Less - คนจรลอยฟ้า”
โดยมีผู้ร่วมเสวนา ได้แก่ ผศ. ดร. ทศพล ทรรศนกุนพันธ์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะนิติศาสตร์, อาจารย์ ดร. วิจิตร ประพงษ์ คณะสังคมศาสตร์, อาจารย์ ดร. ชนินทร เพ็ญสูตร คณะรัฐศาสตร์ฯ, และคุณนันทชาติ หนูศรีแก้ว จากมูลนิธิพัฒนาที่อยู่อาศัย ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg