คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส ประจำปี 2561

คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้มีการจัดพิธีรดน้ำดำหัวคณาจารย์และผู้อาวุโส ประจำปี 2561 ณ บริเวณโถงกลางคณะรัฐศาสตร์ฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 26 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0007.JPG
0007.JPG
0022.JPG
0022.JPG
0023.JPG
0023.JPG
0024.JPG
0024.JPG
0025.JPG
0025.JPG
0026.JPG
0026.JPG
0027.JPG
0027.JPG
0028.JPG
0028.JPG
0029.JPG
0029.JPG
0030.JPG
0030.JPG
0031.JPG
0031.JPG
0032.JPG
0032.JPG
0033.JPG
0033.JPG
0034.JPG
0034.JPG
0035.JPG
0035.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0017.JPG
0017.JPG
0018.JPG
0018.JPG
0020.JPG
0020.JPG
0019.JPG
0019.JPG
0021.JPG
0021.JPG