บรรยายพิเศษเรื่อง “The presidential election and the right of indigenous / minority group in the election of Mexico”

รองศาสตราจารย์ โรม จิรานุกรม รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และนักศึกษาเก่าสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ H.E. Mr. Jaime Virgilio Nualart Sanchez เอกอัคราชทูตเม็กซิโก ประจำประเทศไทย ในโอกาสที่มาบรรยายพิเศษเรื่อง “The presidential election and the right of indigenous / minority group in the election of Mexico” ให้กับโครงการศึกษาความขัดแย้งทางด้านชาติพันธ์ คณะรัฐศาสตร์ฯ เมื่อวันพุธที่ 25 เมษายน 2561 เวลา ณ ห้อง PSB 1101 อาคารคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Galleries

 

0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg