คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

คณะรัฐศาสตร์ฯ เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2561

Galleries

 

0023.JPG
0023.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0030.JPG
0030.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0018.JPG
0018.JPG
0017.JPG
0017.JPG
0019.JPG
0019.JPG
0020.JPG
0020.JPG
0021.JPG
0021.JPG
0022.JPG
0022.JPG
0024.JPG
0024.JPG
0025.JPG
0025.JPG
0026.JPG
0026.JPG
0027.JPG
0027.JPG
0028.JPG
0028.JPG
0029.JPG
0029.JPG