บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

บุคลากรคณะรัฐศาสตร์ฯ ร่วมถ่ายรูปแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค ที่ได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2561 เป็นต้นไป

Galleries

 

0005.jpg
0005.jpg
0001.JPG
0001.JPG
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0006.jpg
0006.jpg