คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม โชติคุต สำนักวิชาการเมืองการปกครอง ที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขอแสดงความยินดีกับผู้ช่วยศาสตราจารย์ราม โชติคุต สำนักวิชาการเมืองการปกครองที่ได้รับการแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ "ผู้ช่วยศาสตราจารย์"

Galleries

 

0002.jpg
0002.jpg
0001.jpg
0001.jpg