คณะรัฐศาสตร์ฯ ให้การต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

อาจารย์ ดร.รวีวรรณแพทย์สมาน ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพนักศึกษา เจ้าหน้าที่ และนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ต้อนรับนักศึกษาและคณาจารย์จากคณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เข้ามาศึกษาดูงานและเยี่ยมชมการจัดกิจกรรมของสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

0005.jpg
0005.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg