คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรมผู้บริหารพบปะผู้ปกครอง ประจำปีการศึกษา 2561 โดยมี ท่านผู้ปกครอง คณะผู้บริหาร คณาจารย์เจ้าหน้าที่และนักศึกษา เข้าร่วมงาน ณ ห้องประชุม คณะรัฐศาสตร์ฯ อาคาร 50 ปีคณะรัฐศาสตร์ฯ ในวันจันทร์ที่ 23 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0008.JPG
0008.JPG
0019.JPG
0019.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0017.JPG
0017.JPG
0018.JPG
0018.JPG
0020.JPG
0020.JPG
0021.JPG
0021.JPG
0022.JPG
0022.JPG
0023.JPG
0023.JPG
0024.JPG
0024.JPG
0025.JPG
0025.JPG
0026.JPG
0026.JPG
0027.JPG
0027.JPG
0028.JPG
0028.JPG
0029.JPG
0029.JPG
0030.JPG
0030.JPG
0031.JPG
0031.JPG
0032.JPG
0032.JPG
0033.JPG
0033.JPG
0034.JPG
0034.JPG
0035.JPG
0035.JPG
0036.JPG
0036.JPG
0037.JPG
0037.JPG
0038.JPG
0038.JPG
0039.JPG
0039.JPG
0040.JPG
0040.JPG
0041.JPG
0041.JPG
0042.JPG
0042.JPG
0043.JPG
0043.JPG
0044.JPG
0044.JPG
0045.JPG
0045.JPG
0047.JPG
0047.JPG
0046.JPG
0046.JPG
0048.JPG
0048.JPG
0049.JPG
0049.JPG
0050.JPG
0050.JPG
0051.JPG
0051.JPG
0052.JPG
0052.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0003.JPG
0003.JPG