คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบcmu epro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้จัดโครงการอบรมพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมความพร้อมการสอบcmu epro สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา2561 ในวันที่ 26 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0007.jpg
0007.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg