คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ในวันพฤหัสบดี ที่ 2 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0013.jpg
0013.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0014.jpg
0014.jpg
0015.jpg
0015.jpg
0016.jpg
0016.jpg
0017.jpg
0017.jpg
0018.jpg
0018.jpg
0019.jpg
0019.jpg
0020.jpg
0020.jpg
0021.jpg
0021.jpg
0022.jpg
0022.jpg
0023.jpg
0023.jpg
0024.jpg
0024.jpg
0025.jpg
0025.jpg
0026.jpg
0026.jpg
0027.jpg
0027.jpg
0028.jpg
0028.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg