คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ได้จัดงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

รศ.ดร. ธันยวัฒน์ รัตนสัค คณบดีฯ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะรัฐศาสตร์ฯ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับและให้โอวาทแก่นักศึกษาใหม่ในงานปฐมนิเทศให้กับนักศึกษาใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ห้องประชุม อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ ในวันศุกร์ ที่ 3 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา

Galleries

 

0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0005.jpg
0005.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0009.jpg
0009.jpg
0010.jpg
0010.jpg
0011.jpg
0011.jpg
0012.jpg
0012.jpg
0013.jpg
0013.jpg
0014.jpg
0014.jpg
0015.jpg
0015.jpg
0016.jpg
0016.jpg
0021.jpg
0021.jpg