กิจกรรม HITS (High Impact Training Seminar) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ

คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ จัดกิจกรรม HITS (High Impact Training Seminar) สำหรับบุคลากรสายปฏิบัติการ ภายใต้หัวข้อกิจกรรม "Office No Syndrome" เพื่อส่งเสริมสขภาพให้กับบุคลลากร โดยมี
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิง อภิชนา โฆวินทะ จากภาควิชาเวชศาสตร์ฟื้นฟู คณะแพทยศาสตร์ ให้เกียรติเป็นวิทยากร เมื่อวันที่ 11 ตุลาคม 2560 ณ อาคาร 50 ปี คณะรัฐศาสตร์ฯ 

Galleries

 

0005.jpg
0005.jpg
0003.jpg
0003.jpg
0004.jpg
0004.jpg
0006.jpg
0006.jpg
0007.jpg
0007.jpg
0008.jpg
0008.jpg
0001.jpg
0001.jpg
0002.jpg
0002.jpg