บรรยากาศการสอบสัมภาษณ์ (Admission) คณะรัฐศาสตร์ และรัฐประศาสนศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ประจำปีการศึกษา 2560

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2560 เวลา 08.30 - 12.00 น. คณะรัฐศาสตร์และประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทำการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย ในโครงการ Admission ประจำปีการศึกษา 2560 ณ อาคารเรียนรัฐศาสตร์ ซึ่งในปีการศึกษานี้ มีผู้สอบผ่านข้อเขียน มีสิทธิ์เข้าสอบสัมภาษณ์ จำนวน 104 คน  โดยแยกออกเป็น หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการเมืองการปกครอง สาขารัฐประศาสนศาสตร์ และสาขาการระหว่างประเทศ
บรรยากาศภายในคณะรัฐศาสตร์ฯในวันนี้เต็มไปด้วยนักเรียน ผู้ซึ่งสอบผ่านข้อเขียนในโครงการ Admission และครอบครัวที่ได้เดินทางมาร่วมเป็นกำลังใจในการสอบสัมภาษณ์เป็นจำนวนมาก และได้มีบรรยากาศการรอสอบที่ครึกครื้น อบอวลไปด้วยความอบอุ่น และการสร้างสัมพันธมิตรใหม่ๆด้วย ซึ่งสามารถลดความตึงเครียดในการรอสอบสัมภาษณ์เข้าศึกษาต่อได้เป็นอย่างดี 


  •  

Galleries

 

DSCF5007.JPG
DSCF5007.JPG
DSCF5002.JPG
DSCF5002.JPG
DSCF5017.JPG
DSCF5017.JPG
DSCF5023.JPG
DSCF5023.JPG
DSCF5027.JPG
DSCF5027.JPG
DSCF5024.JPG
DSCF5024.JPG
DSCF5029.JPG
DSCF5029.JPG
DSCF5036.JPG
DSCF5036.JPG
DSCF5037.JPG
DSCF5037.JPG
DSCF5041.JPG
DSCF5041.JPG
DSCF5042.JPG
DSCF5042.JPG
DSCF5044.JPG
DSCF5044.JPG
DSCF5050.JPG
DSCF5050.JPG
DSCF5054.JPG
DSCF5054.JPG
DSCF5057.JPG
DSCF5057.JPG
DSCF5061.JPG
DSCF5061.JPG
DSCF5063.JPG
DSCF5063.JPG
DSCF5075.JPG
DSCF5075.JPG
DSCF5102.JPG
DSCF5102.JPG
DSCF50111.JPG
DSCF50111.JPG