คณะรัฐศาสตร์ได้มีการจัดกิจกรรม POLSCI-CMU Open House 2017 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560

คณะรัฐศาสตร์ฯ ได้มีการจัดกิจกรรม POLSCI-CMU Open House 2017 ในวันพฤหัสบดี ที่ 9 และ วันศุกร์ที่ 10 พฤศจิกายน 2560 ณ อาคาร 50 ปีรัฐศาสตร์ฯ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Galleries

 

0018.JPG
0018.JPG
0002.JPG
0002.JPG
0001.JPG
0001.JPG
0004.JPG
0004.JPG
0003.JPG
0003.JPG
0005.JPG
0005.JPG
0006.JPG
0006.JPG
0007.JPG
0007.JPG
0008.JPG
0008.JPG
0009.JPG
0009.JPG
0010.JPG
0010.JPG
0011.JPG
0011.JPG
0012.JPG
0012.JPG
0013.JPG
0013.JPG
0014.JPG
0014.JPG
0015.JPG
0015.JPG
0016.JPG
0016.JPG
0017.JPG
0017.JPG
0019.JPG
0019.JPG
0020.JPG
0020.JPG
0021.JPG
0021.JPG
0022.JPG
0022.JPG
0023.JPG
0023.JPG
0024.JPG
0024.JPG
0025.JPG
0025.JPG
0027.JPG
0027.JPG
0028.JPG
0028.JPG