ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดจ้างเหมาบริการรถบัส โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศึกษาสภาพการเปลี่ยนแปลงเชิงพื้นทีเศรษฐกิจการเมืองในลุ่มแม่น้ำโขง

Attachments

 

ประกาศพัสดุ.PDF

  • PDF
  • 46.24 kB
  • 2017-10-27 13:37:22