ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการจาวรัฐศาสตร์ฯ มช. ฮ่วมใจ๋ สืบฮีตสานฮอย ประเพณียี่เป็งเชียงใหม่

Attachments

 

ประกาศลอยกระทง.pdf

  • PDF
  • 150.19 kB
  • 2017-11-07 15:24:41