ประกาศ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Attachments

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561.pdf

  • PDF
  • 63.06 kB
  • 2017-11-10 15:23:06