ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ผลการจ้างเหมารายงานประจำปี 2560 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

Attachments

 

ผลการจ้างเหมารายงานประจำปี 2560.pdf

  • PDF
  • 42.68 kB
  • 2017-11-15 10:01:11