ผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะพร้อมน้ำมันเชื้อเพลิง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในกิจกรรมเสริมหลักสูตรโครงการรัฐศาสตร์ร่วมธรรมปฏิบัติธรรมะเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

Attachments

 

20180221134226.pdf

  • PDF
  • 43.54 kB
  • 2018-02-21 13:30:14