ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ลี้ภัย และอาเซียน

Attachments

 

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดจ้างเหมายานพาหนะ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โครงการศึกษาดูงานและเผยแพร่องค์ความรู้ด้านความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ผู้ลี้ภัย และอาเซียน.pdf

  • PDF
  • 34.08 kB
  • 2018-02-23 08:43:08