ประกาศผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ศูนย์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Attachments

 

ประกาศคณะรัฐศาสตร์ฯ เรื่องผลการจัดซื้อวัสดุการศึกษาประกอบการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง.pdf

  • PDF
  • 43.44 kB
  • 2018-03-02 08:37:13