ผลการจัดจ้างทำสื่อประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ในโครงการส่งเสริมประชาธิปไตย : รณรงค์การเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารสโมสรนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์

Attachments

 

20180306153423.pdf

  • PDF
  • 45.42 kB
  • 2018-03-06 15:51:20