ผลการจัดซื้อวารสารต่างประเทศแบบฉบับพิมพ์ ปี 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง