ประกาศคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง ยกเลิกงานจ้างเหมาตกแต่งพื้น และผนังห้องประชุมใหญ่ อาคาร 50 ปี รัฐศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ครั้งที่ 3 โดยวิธีคัดเลือก

Attachments

 

ยกเลิกครั้งที่-3.pdf

  • PDF
  • 35.24 kB
  • 2016-11-21 20:45:33